ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ
В ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ВАРНА

1. Допустими формати за работа с електронни документи в Областна администрация Варна
     • *.doc, *.rtf, *.xls – входящи и изходящи, създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия “XP”;
     • *.pdf - входящи, създадени и записани със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия “5.0”.

2. Документите съдържат прав (некриптиран) текст.

3. Файлът, съдържащ документа, не е заразен с вируси.

4. Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.

5. Атрибути за входящи електронни документи: