Областна администрация Варна приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис.

Преди да изпратите или изискате такъв документ, запознайте с изискванията.

 

ходящи електронни документи се приемат на адреси:

  1. e-office@vn.government.bg;
  2. или Варна 9000, ул.Преслав 26 - когато са на технически носител.