(повече от документите са с голям размер, за ваше улеснение преди да ги отворите, първо ги изтеглете на твърдия си диск - десен клавиш на мишката - Save target as ...)

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Аврен
       - Финансова таблица на План за развитие на община Аврен за периода 2007 - 2013г.

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Аксаково
       - Финансова таблица на План за развитие на община Аксаково за периода 2007 - 2013г.
       - Основни показатели за мониторинг на Общинския план за развитие

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Белослав
       - Финансова таблица на План за развитие на община Белослав за периода 2007 - 2013г.

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Бяла
       - Финансова таблица на План за развитие на община Бяла за периода 2007 - 2013г.

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Варна
       - Визия, приоритети, цели
       - Индикатори за оценка на плана, ред и начин за актуализация
       - Индикативна таблица за мерките, включени в плана за развитие на община Варна за периода 2007 - 2013 година

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Ветрино
       - Финансова таблица на План за развитие на община Ветрино за периода 2007 - 2013г.

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Вълчи дол
       

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Девня
       - Описание на мерките за реализация на плана за развитие на община Девня

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Долни чифлик
       - Финансова таблица на План за развитие на община Долни чифлик за 2005-2006 г

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Дългопол
       - Финансова таблица на План за развитие на община Дългопол за 2005-2006 г

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Провадия
       - бюджет 2000г. – 2005г.
       - Справка за броя на учениците и паралелките за периода 2000 - 2004 година
       - Тенденции в развитието на детските градини и училищата
       - Финансова таблица на План за развитие на Община Провадия за периода 2007 - 2013 г

Oбщински план за развитие 2007 - 2013 г. - община Суворово
       - Индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Суворово за периода 2007-2013