СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА - от 13.06.2018г.

Предметът: “Организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на Община Долни чифлик, област Варна“

Публикация в АОП

13.06.2018г. - Обява;

13.06.2018г. - Техническа спецификация;

13.06.2018г. - Образци;

13.06.2018г. - Договор /проект/