Обслужващи звена

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩИНА
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
e-mail
Общински детски комплекс Аксаково с.Аксаково, ул. "Слави Дойчев" №6 05113 2063  
Детски комплекс Варна гр.Варна, ул"Ал.С.Пушкин" № 7 612 102 dk2000@vizicomp.com
Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа
"Княгиня Надежда"
Варна гр.Варна, ул. "Кракра" №2 613 279  
Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа "Другарче"
Варна гр.Варна, ул. "Генерал Колев" №90 303 046  
Логопедичен център Варна гр.Варна,ул. "Генерал Колев" № 17, П.К.-Ц.П.227 226 345 logovarna@abv.bg
Народна астрономическа обсерватория
 и планетариум "Николай Коперник"
Варна гр.Варна, "Приморски парк" № 4, П.К.120 684 440 planetarium@triada.bg
Средношколско общежитие "Михаил Колони" Варна гр.Варна, бул. "Цар Освободител" №150 606 470  
Център за образователни услуги
и квалификация
Варна гр.Варна, ул."Софроний Врачански" № 1 632 429  
Социално - педагогически интернат
"Иван Вазов"
Ветрино с. Невша 05165 378  
Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа
Провадия гр. Провадия 0518 2035  
Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа
Провадия с. Бързица 05120 521  
Общински детски комплекс Провадия гр.Провадия, "Централен площад" №1 0518 2026  
Помощно училище "Св.св Кирил и Методий" Провадия с. Кривня 05181 313