Средни училища

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩИНА
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
e-mail
"Св.св. Кирил и Методий"
Аврен
с. Синдел
05100 222
"Св. Климент Охридски"
Аксаково
с.Аксаково, ул. "Митко Палаузов" № 27А
05113 2081
"Св.св. Кирил и Методий"
Белослав
гр. Белослав, ул."Трети март" №62
05112 2412
soubeloslav@dir.bg
Професионална гимназия по стъкларство
Белослав
гр. Белослав, кв."Акации"
05112 2569
Професионална гимназия по селско стопанство
Бяла
гр.Бяла, ул. "Йордан Ноев" № 75
05143 2363
Осмо среднообщообразователно училище с преподаване на чужди езици "А.С.Пушкин"
Варна
гр.Варна ул. "Проф. Державин"№12
609 696
pushkin@triada.bg
Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"
Варна
гр. Варна, сп."Почивка"
303 668
licee4@telekoms.bg
"Васил Друмев"
Варна
ул. "Любен Каравелов" №60А
303 556
"Гео Милев"
Варна
гр.Варна, бул. "Република" № 124А
451 120
sougeomilev_vn@abv.bg
"Димчо Дебелянов"
Варна
гр.Варна, ул. "Русе" № 2
613 602
"Елин Пелин"
Варна
гр.Варна, ул. "Тодор Влайков"№ 18
613 156
sou_elinpelin@mail.bg
"Любен Каравелов"
Варна
гр.Варна бул. "Народни будители" №17А
370 423
soulkaravelov@abv.bg
"Неофит Бозвели"
Варна
гр.Варна, ж.к. "Младост", до бл.140
451 083
"Николай Лилиев"
Варна
гр.Варна, ул. "Подвис" № 29
303 256
Liliev_varna@abv.bg
"Пейо Крачолов Яворов"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Вл.Варненчик"
462 039
yavorov@mail.bg
"Св. Климент Охридски"
Варна
гр.Варна, ул. "Михаил Колони"№10
620 533
kliment_bg@yahoo.com
Варненска морска гимназия
"Св. Николай Чудотворец"
Варна
гр.Варна, бул. "Народни будители" №4
370 433
vmg-varna@hotmail.com
Варненска търговска гимназия
"Георги Стойков Раковски"
Варна
гр. Варна, бул. "Княз Борис І" №55
620 414
es_gsr_vn@mail.orbitel.bg
Вечерна гимназия "Добри Войников"
Варна
гр.Варна, ул. "Русе" № 2
613 600
vgdvoinikov@mail.bg
Гимназия с преподаване на чужди
 езици "Йоан Екзарх"
Варна
гр.Варна, ж.к. "Чайка", п.к. 148
302 373
Veg@revolta.com
Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"
Варна
гр.Варна, ж.к. "Чайка"
302 106
office@mgberon.com
Национална гимназия за хуманитарни
науки и изкуства "Константин Преславски"
Варна
гр.Варна, ул. "Атанас Георгиев"№ 20
222 625
HG-Varna@portal.bg
Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване
Варна
гр. Варна, ул. "Орех" № 11
500 937
tehsilva@vizicomp.com
Професионална гимназия по икономика
"Д-р Иван Богоров"
Варна
гр.Варна, ж.к. "Младост"
447 830
pgi_bogorov@abv.bg
Професионална гимназия по машино-
строене и транспорт
Варна
гр.Варна, бул. "Сливница" №180
444 185
Професионална гимназия по мода
и модна стилистика "Богоя"
Варна
гр.Варна, ул. "Панайот Волов" №42
613071
д.445 229
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия
"Васил Левски"
Варна
гр.Варна, бул. "Сливница" № 189, ЦП - п.к.167
445 937
varna@yahoo.com
Професионална гимназия по текстил
и моден дизайн
Варна
гр.Варна, бул."Осми Приморски полк"
№ 115, П.К. 205
302 419
pgtmd@vizicomp.com
Професионална гимназия по туризъм
"Проф.д-р Асен Златаров"
Варна
гр.Варна, ул. "Найден Геров" №1
642 669
tehtour@mnet.bg
Професионална гимназия по химични и
хранително-вкусови технологии
"Дмитрий Менделеев"
Варна
гр.Варна, сп. "Почивка", п.к. 14
303 665
Професионална гимназия по
електротехника
Варна
гр.Варна, ул. "Върба" № 24
445 875
te_varna@mail.bg
Професионална гимназия по
сградостроителство "Кольо Фичето"
Варна
гр.Варна, бул. "Сливница" №187
459 342
sptu_varna@mail.bg
Професионална техническа гимназия
Варна
гр.Варна, бул. "Сливница" №158А
441 363
TME_Varna@mail.bg
Първа езикова гимназия
Варна
гр. Варна, сп."Почивка"
301 235
Седмо средно общообразователно училище"Найден Геров"
Варна
гр.Варна, ул. "Царевец" № 1
302 228

sou 7@top.bg
sou 7@mnet.bg
Спортно училище "Георги Бенковски"
Варна
гр.Варна, ж.к. "Чайка", ул."Рупи" №1
301 993
Трета природоматематическа гимназия
"Акад. Методий Попов"
Варна
гр.Варна, бул. "Вл. Варненчик"№80, п.к. 208
620 290
pmg3@revolta.com
Частна езикова гимназия
"Джордж Байрон"
Варна
гр.Варна, ул. "Цар Симеон І" №25
630 808
byron-school@varna.tea.bg
Частна професионална гимназия
"Бизнесбанк училище"
Варна
гр.Варна, ул. "Петко Стайнов" №7
303 943
Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов"
Варна
гр.Варна, бул. "Мария Луиза" №5А
611 091
kfotinov@dir.bg
Частна професионална гимназия по
 икономика и бизнесадминистрация
"Атанас Буров"
Варна
гр.Варна, ул. "Цар Симеон І" №25
630 808
byron-school@varna.tea.bg
Частна професионална гимназия със
специалности с интензивно изучаване на чужди езици
Варна
гр.Варна, ул. "Драгоман" №5
605 740
Частна профилирана гимназия по
информационни технологии и
обществени комуникации
Варна
гр.Варна, ж.к. "Чайка", до бл.19
302 924
300-514
office@thelittleprinceschool.com, president@thelittleprinceschool.com
Частна профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Знание и сила"
Варна
гр.Варна, м-ст "Евксиноград", ул.16,№41
362 599
Частна търговска гимназия
Варна
гр.Варна, ул. "Заменхов" № 7
256 740;
631 072
director@tradescl.com
"Христо Ботев"
Ветрино
с. Ветрино, ул."Теменуга" № 1
05161 2140
"Васил Левски"
Вълчи дол
гр. Вълчи дол, ул. "Георги Димитров" №1
05131 2248
Професионална гимназия по земеделие и
дървообработване
Вълчи дол
с. Стефан Караджа
05135 326
Професионална гимназия
Девня
гр.Девня, кв."Девня" 2
0519 8243
"Васил Левски"
Долни Чифлик
гр. Долни чифлик
05142 2765
Професионална гимназия по селско
стопанство "Иван Вл.Мичурин"
Долни Чифлик
гр. Долни чифлик
05142 2510
"Назъм Хикмет"
Дългопол
с. Медовец
0517 52081
"Св. Климент Охридски"
Дългопол
гр.Дългопол, ул. "Цар Симеон" №50
0517 22093
an_62@mail.bg
"Димитър Благоев"
Провадия
гр.Провадия, ул. "Дунав" № 72
0518 2129
"Цар Симеон Велики"
Провадия
гр. Провадия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 82
0518 5174
Професионална гимназия по селско
 стопанство "Земя"
Провадия
гр. Провадия
0518 2954
Професионална гимназия по транспорт
и машиностроене
Провадия
гр. Провадия
0518 2132
pgtm@abv.bg
"Никола Йонков Вапцаров"
Суворово
гр.Суворово, бул. "Възраждане" №11
05153 2501
Професионална гимназия по селско
 стопанство "Св.Георги Победоносец"
Суворово
гр. Суворово
05153 2250