Основни училища

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩИНА
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
e-mail
"Д-р Петър Берон"
Аврен
с. Приселци
05105 2070
"Д-р Петър Берон"
Аврен
с. Царевци
05100 215
"Св. Климент Охридски"
Аврен
с. Дъбравино
05101 337
"Св.св. Кирил и Методий"
Аврен
с. Тръстиково
05102 2113
"Христо Ботев"
Аврен
с. Аврен
05106 222
"Д-р Петър Берон"
Аксаково
с. Водица
05118 223
"Иван Вазов"
Аксаково
с. Любен Каравелово
051103 227
"Св. Климент Охридски"
Аксаково
с. Изворско
051108 383
"Св. Климент Охридски"
Аксаково
с. Кичево
673 264
"Св.св. Кирил и Методий"
Аксаково
с. Игнатиево, ул."Плиска" №11
05119 2229
"Христо Смирненски"
Аксаково
с. Въглен
671 282
"Св. Патриарх Евтимий"
Белослав
гр.Белослав, кв. "Акации", ул.Арда №10
05112 4720
"Св.св. Кирил и Методий"
Белослав
с. Езерово, ул. "Светлина" № 2
05114 2047
"Отец Паисий"
Бяла
гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 12
05143 2367
"Св.св. Кирил и Методий"
Бяла
с. Господиново
"Алеко Константинов"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Вл.Варненчик"
466 450
"Ангел Кънчев"
Варна
гр. Варна, ул. "Роза" №23
303 638
ou_akanchev_vn@abv.bg
"Антон Страшимиров"
Варна
гр. Варна, ж.к."Младост"
444 392
"Васил Априлов"
Варна
гр.Варна,ул."Бр.Миладинови"№130
604 299
"Георги Сава Раковски"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Чайка"
302 359
"Добри Войников"
Варна
с. Каменар, ул."С.Врачански"
671 318
"Добри Чинтулов"
Варна
гр. Варна, ул."Милосърдие"№12
445 819
d_chintulov@abv.bg
"Захари Стоянов"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Чайка"
301 895
"Иван Вазов"
Варна
гр. Варна, ул."Върба" №24
444 349
"Йордан Йовков"
Варна
гр. Варна, ул."Ек. Симитчиева"№8
640 086
Jovkov_school@yahoo.com
"Капитан Петко Войвода"
Варна
гр. Варна, кв. "Галата"
742 165
"Константин Арабаджиев"
Варна
гр. Варна, ул."Ангел Кънчев"№1
614 248
"Никола Йонков Вапцаров"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Възраждане"
506 796
vapzarov@mbox.digsis.bg
"Отец Пасий"
Варна
гр. Варна,ул."Кознеца"№1
441 642
"Панайот Волов"
Варна
гр. Варна, кв. "Виница",
ул."Св.Димитър Солунски"№ 8
842 401
"Патриарх Евтимий"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик"
ул."Д.Дончев-доктора"№10
473 272
patriarha@abv.bg
"Петко Рачев Славейков"
Варна
гр. Варна,бул."Вл.Варненчик"№80
616 836
ou-slaveykov@abv.bg
"Проф. Марин Дринов"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Вл.Варненчик"
466 457
"Св. Иван Рилски"
Варна
гр. Варна,бул."Вл.Варненчик"№225
440 659
"Св. Климент Охридски"
Варна
с.Константиново ул. "Княз Борис І"№1
051125 233
"Св.св. Кирил и Методий"
Варна
гр.Варна,ул."Бр.Миладинови"№19
620 487
"Софроний Врачански"
Варна
гр. Варна, ж.к. "Възраждане"
506 798
"Стефан Караджа"
Варна
гр.Варна, ул. "Братя Бъкстон"№11
613 759
stkaradga@abv.bg
"Стоян Михайловски"
Варна
гр.Варна ж.к. "Вл. Варненчик",
м.р."Кайсиева градина"
510 607
"Хаджи Димитър"
Варна
гр.Варна ул. "Подвис" № 29 п.к.65
303 255
ouhdimiter@abv.bg
"Христо Ботев"
Варна
гр.Варнаул. "Св.св. Кирил и
Методий" №8
370 696
"Христо Смирненски"
Варна
с. Тополи ул. "Р. Панчелиев"№3А
482 212
"Цар Симеон Първи"
Варна
гр.Варна, ул. "Неофит Бозвели"№33
225 270
"Черноризец Храбър"
Варна
гр.Варна, ул. "Студентска" № 1,п.к. 78
303 284
Училище по традиционна и съвременна българска култура "Цар Симеон І"
Варна
с.Сладка вода, общ. Дългопол, "К. Мирски" № 14
051762 276
Частно езиково училище "Малкият принц"
Варна
гр.Варна, ж.к. "Чайка", до бл.19
302 924,
300-514
office@thelittleprinceschool.com, president@thelittleprinceschool.com
Частно училище "Знание и сила"
Варна
гр.Варна, м-ст "Евксиноград", ул.16,№41
362 599
znanieisilaschool@hotmail.com
"Васил Априлов"
Ветрино
с. Неофит Рилски
095164 219
"Св.св. Кирил и Методий"
Ветрино
с. Белоградец
05162 373
"Св.св. Кирил и Методий"
Ветрино
с. Доброплодно, ул."басил Левски" № 24
095166 220
"Васил Априлов"
Вълчи дол
с. Калоян
05137 229
"Васил Левски"
Вълчи дол
с. Брестак
05136 2259
"Васил Левски"
Вълчи дол
с. Червенци
05134 373
"Иван Рилски"
Вълчи дол
с. Червенци
05134 373
"Отец Паисий"
Вълчи дол
с. Генерал Киселово
051130 416
"Св. Климент Охридски"
Вълчи дол
с. Стефан Караджа
05135 316
"Васил Левски"
Девня
гр.Девня, кв."Девня",ул. "Капитан Петко" № 26
0519 8181
"Св.св. Кирил и Методий"
Девня
гр. Девня, кв."Повеляново"
0519 2478
"Паисий Хилендарски"
Долни Чифлик
с. Горен чифлик
05146 314
"Св.св. Кирил и Методий"
Долни Чифлик
с. Венелин
05147 388
"Св.св. Кирил и Методий"
Долни Чифлик
с. Голица
05149 266
"Св.св. Кирил и Методий"
Долни Чифлик
с. Старо Оряхово
05141 2346
"Христо Ботев"
Долни Чифлик
с. Пчелник
05147 229
"Христо Смирненски"
Долни Чифлик
с. Гроздьово
05145 262
"Васил Левски"
Дългопол
с. Поляците
0517 72256
"Д-р Петър Берон"
Дългопол
с. Боряна
0517 62226
"Митко Палаузов"
Дългопол
с. Лопушна
0517 82201
"Христо Ботев"
Дългопол
с. Партизани
0517 84223
"Христо Ботев"
Дългопол
с. Цонево
0517 23121
"Христо Патрев"
Дългопол
с. Аспарухово
0517 32335
"Асен Златаров"
Провадия
с. Славейково
05122 211
"Васил Левски"
Провадия
с. Бозвелийско
05120 327
"Георги Стойков Раковски"
Провадия
с. Манастир
05127 331
"Св.св. Кирил и Методий"
Провадия
с. Блъсково
05129 221
"Св.св. Кирил и Методий"
Провадия
с. Градинарово
05125 224
"Св.св. Кирил и Методий"
Провадия
с. Комарево
05124 216
"Христо Ботев"
Провадия
с. Бързица
05120 478
"Христо Ботев"
Провадия
с. Житница
05128 331
Второ основно училище
"Иван Вазов"
Провадия
гр. Провадия, ул."Дунав" №17
0518 3078
Първо основно училище
"Христо Смирненски"
Провадия
гр. Провадия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 82А
0518 4039
"Христо Ботев"
Суворово
с. Николаевка
051536 275
"Христо Ботев"
Суворово
с.Чернево, ул. "Георги Бенковски" №2
051537 515