Начални училища

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩИНА
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
Начално училище "Васил Левски"
Аврен
с. Близнаци
05105 4160
Начално училище "Отец Пасий"
Аксаково
с. Слънчево
05119 3741
Начално училище "Отец Паисий"
Белослав
гр. Белослав, ул."Св.Св. Кирил и Методий" № 13
05112 2506
Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Белослав
с. Страшимирово, ул. 12 № 12
05114 2348
Начално училище "Стефан Караджа"
Белослав
с. Разделна
051127 223
Начално училище "Св. Климент Охридски"
Бяла
с. Попович
Начално училище "Васил Левски"
Варна
гр. Варна,  ул. "Места" № 27
370 693
Начално училище "Отец Паисий"
Девня
гр.Девня, кв. "Река Девня", ул."Сакар" №1
0519 8254
Начално училище "Христо Ботев"
Девня
гр.Девня, кв."Девня",ул. "Капитан Петко" № 1
0519 8009
Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Долни Чифлик
с. Шкорпиловци
05140 483
Начално училище "Васил Левски"
Дългопол
с. Величково
0517 23129
Начално училище "Иван Вазов"
Дългопол
гр. Дългопол, ул. "Иван Вазов" № 11
0517 22283
Начално училище "Христо Ботев"
Провадия
с. Снежина
05125 2975