Основни отрасли -> Промишленост

В промишлената зона на Варна и Провадия функционират около 100 предприятия в областта на машиностроенето, кораборемонта, двигателите с вътрешно горене, телекомуникациите, корабоплаването, медицинското оборудване, домакинските стоки, текстила и металургията.

Хранително-вкусовата промишленост произвежда годишно повече от 50 000 тона продукция. Най-характерни от продуктите са плодовите и зеленчукови консерви, захарта, солта, бирата, безалкохолните напитки, млякото и млечните произведения.

Химическата промишленост е съсредоточена в Девня. Само девненският химически комплекс осигурява 16% от продукцията на националната химия.

Във Варненска област е съсредоточена и значителна част от електронната, стъкларската, порцеланово - фаянсовата, шивашката и обувната промишленост.

         Основни компании:

Параходство БМФ ( http://www.navbul.com/)

Шишеджам

Солвей Соди

Италчименте – Девня Цимент (http://www.devnyacement.bg/)

Агрополихим (http://www.agropolychim.bg/bg/)

Юнион Миниер / Ойлтанкинг

Кораборемонтен завод “Одесос” (http://www.odessos-yard.bg/)

Булярд корабостроителна индустрия АД

“ВАМО” АД – Варна (http://bhc.orbitel.bg/vamo/)