ИНОВАЦИИ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

"Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна" е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, изразяваща се в стимулиране на регионалното икономика чрез подпомагане развитието на високотехнологични производства.

Основни цели на сдружението:
- Създаване на високотехнологичен бизнес инкубатор в гр. Варна;
- Изграждане на високотехнологичен парк в гр. Варна;
- Насърчаване на иновациите и технологичния трансфер;
- Подкрепа на ново-възникващи и съществуващи високо-технологични МСП;
- Създаване условия за развитие на висококвалифицирани млади специалисти;
- Отваряне на регионалната икономика към международните пазари и инвеститори.

Приоритетни направления:
- Информационни и телекомуникационни технологии;
- Технологии за опазване и възстановяване на околната среда и устойчивото развитие (включително и алтернативна енергия);
- Авангардни морски технологии;
- Медицински и фармацевтични продукти и технологии.