Областен консултативен съвет "Туризъм"

Протокол N:1, Протокол N:2, Протокол N:3

Заповед N:РД-18-7706-93 от 27.03.2018г.

Правилник