Областен консултативен съвет "Младежки дейности и спорт"

Протокол N:1/27.02.2017г.

Заповед N:РД-17-7706-198 от 02.06.2017г.

Заповед N:РД-16-7706-64 от 30.03.2016г.

Заповед N:РД-13-7706-64 от 20.02.2013г.