Областен консултативен съвет за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Варна

Протокол 1 - 2017г.

Правилник