Областен консултативен съвет за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Варна

Протокол 1 - 2019г.

Заповед - РД-19-7706-8 от 16.01.2019г.

Протокол 1 - 2017г.

Правилник