Областен съвет за култура към областен управител на област Варна

Протокол 1 - 2018г.

Протокол 2 - 2017г.

Заповеди - поименен състав - 2017г.

Правилник