Областен съвет за наука и висше образование

Протокол 1 - 2016г.

Заповед /състав/