Постоянна комисия по заетост

Резултати от анкетата

Заповед - 02.2019г.

Протокол 4 - 2018г.

Протокол 3 - 2018г.

Протокол 1 - 2018г.

24.11.2017г. - Заповед за изменение на състава.

16 февруари 2017 г. 

15 февруари 2017 г.  Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа проекта за държавен план-прием по професии в област Варна.

 

Областният управител на област с административен център Варна, Тодор Йотов откри първото редовно заседание за 2017г. на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Варна. Той  подчерта, че ще продължава да работи за изпълнение на дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие, на заложените конкретни мерки и действия в плановете за действие на общините на територията на областта за реализирането им, проблемът със заетостта и намаляването на процента на безработицата ще бъде негов приоритет. Венцеслава Генова, началник на РУО- Варна  представи проекта за държавен план - прием по професии за учебната 2017/2018г., който е изготвен въз основа на проведени срещи-разговори с представители на общинските администрации и бизнеса, както и брой завършващи ученици в 7 и 8 клас в област Варна през учебната 2016/2017г. Предложенията са  съобразени с демографските особености, очакванията на пазара на труда и са насочени към подобряване на бизнес средата, разкриване на нови работни места и профилиращите отрасли в структурата на икономиката за област Варна: Пристанищни дейности, Корабоплаване, Кораборемонт; Туризъм; Химическа промишленост; Машиностроене; Хранително-вкусова промишленост; Мебелно производство; Строителство; Селско стопанство. Новите предложения за обучение за първи път по професии са: търговски представител, специалност Търговия на едро и дребно; готвач, специалност  Производство на кулинарни изделия и напитки; мехатроника, специалност Мехатроника; приложен програмист, специалност Приложно програмиране; сервитьор-барман, специалност Обслужване на заведения в общественото хранене; електротехник, специалност Електрообзавеждане на производството; техник по автоматизация, специалност Автоматизация на непрекъснати производства; сътрудник в малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес; камериер,  специалност Хотелиерство Хотелиер, специалност Организация и управление на хотелиерството; агроеколог, специалност Агроекология.

Презентация