Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Протокол 4

Заповед РД-14-7706-401 от 10.09.2014г.

ОТЧЕТ за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Варна – 2014 г.

Заповед РД-13-7706-270 от 26.08.2013г. /лист1/, /лист2/

Правилник за устройството и дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Варна.