Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

09.2022г. - Заповед N:РД-22-7706-110 от 01.09.2022г. утвърждаваща стратегията.

09.2022г. - Стратегия на област Варна за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022-2030)

Протокол 1 - 2018г.

Протокол 1 - 2017г.

Заповед /състав/ - 2017г.

Правилник