Инфраструктура

Пристанище Варна
Пристанище “ЛЕСПОРТ” ЕАД
Пристанище “ФЕРИБОТ”

Пристанище “ТЕЦ – ВАРНА”
Пристанище “ПЕТРОЛ”
Международно летище Варна
Телекомуникации
Водоснабдителна мрежа
Електроснабдителна мрежа
Топлоснабдяване
Газоснабдителна мрежа
Железопътен транспорт
Пътна мрежа

Пристанище Варна ЕАД- http://www.port-varna.bg/

Пристанище “ЛЕСПОРТ” ЕАД

Горе

Пристанище “ФЕРИБОТ”

Горе

Пристанище “ТЕЦ – ВАРНА”

Горе

Пристанище “ПЕТРОЛ”

Горе

Международно летище Варна - http://www.varna-airport.bg/

Горе

Телекомуникации

Горе

Водоснабдителна мрежа

Горе

Електроснабдителна мрежа

Горе

Топлоснабдяване

Централизираното топлоснабдяване на /училища, детски градини, жилища и др. обекти еквивалентни на 14 000 апартамента - 38 000 души население/ община Варна се осъществява от " Топлофикация" ЕАД- Варна. Системата за централно топлоснабдяване има отоплителна централа , 426 абонатни станции и 28 км. топлопреносна мрежа.

Горе

Газоснабдителна мрежа

Горе

Железопътен транспорт

Горе

Пътна мрежа

 

 

Горе