ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Справка за постъпили заявления за достъп до обществена информация в Областа администрация Варна за периода 08.2012г - 04.2014

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Заповед /такси/

Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация от Областна администрация Варна.

Регистър за предоставена обществена информация по ЗДОИ за период 01.2010-07.2012г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2017г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2016г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2015г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2014г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2013г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2012г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2011г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2010г.


Годишен отчет за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП през 2012г.в Областна администрация Варна