ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Протокол за устно заявление по ЗДОИ.

Заповед /такси/

Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация от Областна администрация Варна.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2021г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2020г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2019г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2018г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2017г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2016г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2015г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2014г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2013г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2012г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2011г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в администрацията за 2010г.


Годишен отчет за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП през 2012г.в Областна администрация Варна