ОТ ТУК МОЖЕТЕ ЗА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ С

Областната стратегия
за развитие на социалните услуги
Област Варна
(2011 – 2015)
Октомври 2010

Анализ на ситуацията в областта.

Обобщена таблица за социалните услуги.

Състав на Областния съвет за развитие на област Варна съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие към 27.10.2010 г.

Заповед - основен екип. Заповед за промяна на екипа (ново)

Заповед - връзки с обществеността.

Заповед - утвърждаване.

Протокол от заседание 27.10.2010г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги Област Варна (2011-2015)

Приложение.

Приложение.

Шаблон.