Оказване на подкрепа на граждани на Швейцария и Лихтенщайн /Supporting citizens of Switzerland and Liechtenstein

Оказване на подкрепа на граждани на Швейцария и Лихтенщайн

Уведомяваме гражданите от страните Швейцария и Лихтенщайн, изпаднали в затруднение на територията на област Варна,  да се възползват при нужда от помощта на г-н Томас Галати – швейцарски гражданин с местожителство в гр. Варна, както и Регионалния консулски център в Букурещ .

  1. Томас Галати - отговорно лице за оказване на подкрепа на граждани на Швейцария и Лихтенщайн , изпаднали в затруднение и осъществяване на контакт с Посолството на Швейцария в София и Регионалния консулски център в Букурещ. Територия на действие - области Варна , Бургас и Добрич

Адрес : ЖК Чайка , бл. 25 , вх. А , ет. 4 , ап.12 , 9010 Варна

  1. Регионален консулски център в Букурещ :Тел: +402120616

Посолство на Швейцария
16-20, ул. Grigore Alexandrescu
4-ти етаж
010626 Букурещ, Румъния

Supporting citizens of Switzerland and Liechtenstein

            We are informing the citizens of Switzerland and Liechtenstein who are in difficulty on the territory of Varna region to benefit from the help of Mr. Thomas Galati, a Swiss citizen residing in Varna and the Regional Consular Center in Bucharest.
1. Thomas Galati - responsible person for supporting Swiss and Liechtenstein citizens in difficulty and contacting the Embassy of Switzerland in Sofia and the Regional Consular Center in Bucharest.
Territory of action – regions Varna, Burgas and Dobrich
Address: JK Chaika, bl. 25, ent. A, floor 4, app.12, 9010 Varna
2. Regional Consular Center in Bucharest: Tel: +402120616
c/o Embassy of Switzerland
16-20, Grigore Alexandrescu Str.
4th Floor
010626 Bucharest
Romania