Защита на личните данни

Информационен бюлетин

Заповед N:РД-18-7711-6 от 28.05.2018г. - Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на физически лица в Областна администрация - Варна

Приложение - декларация за информационно съгласие

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните