Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Североизточен район

Области - 4
Общини - 35
Население - 966097 жители.
Територия - 14487,4 кв.км.
Център - гр. Варна

Новини - 16.10.2017

Работна среща на Областният управител с председателя на ДАМТН Петър Горновски

От началото на годината Държавна агенция за метрологичен и технически надзор е извършила 146 проверки на язовири на територията на област Варна. Това стана ясно на работната  среща между председателя на ДАМТН Петър Горновски, главния секретар на агенцията Валентин Чиликов, главния директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Кирил Войнов и областния управител на Варна Стоян Пасев. При извършените проверки са дадени 70 предписания по документацията, както и 162 по безопасната техническа експлоатация на язовирите.
„Важно е ДАМТН и областната администрация да работят в добър синхрон както до сега и заедно да планираме съвместни проверки по места“, каза Петър Горновски. От думите му стана ясно, че голяма част от малките язовири на територията на област Варна имат пропуски в документацията. Такива са и най-често даваното предписания от инспекторите, но са налице и водоеми с проблеми, които трябва да бъдат отстранени, за да се гарантира безопасна експлоатация.

По време на срещата бе обсъдено и състоянието на язовир „Елешница“ намиращ се в община Дългопол, област Варна. Стоян Пасев посочи, че в рамките на проверка са установени, че преливникът е с разрушено дъно, има разрушена дънна плоча, компрометирани фуги, енергогасителят след преливника е с изцяло разрушено дъно, компрометирани фуги и наличие на хоризонтални пукнатини по бетоновата стена на десния му скат. С оглед направените констатации по осъществяване на безопасната техническа експлоатация са дадени предписания. „След изтичане на срока на предписанията ще бъде извършена нова проверка“, допълни още председателят на ДАМТН и акцентира, че е много важно да се засили вниманието на собственика, за да се предприемат нужните действия.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Деловодство: +359 52 688 120
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч. Работно време на деловодството: от 09.00ч. до 17.00ч.