Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини:14.02.2020г.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа проекта за държавен план-прием по професии в област Варна.

Заместник - областният управител на област с административен център Варна, Илиян Карагьозов откри първото редовно заседание за 2020г. на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Варна. Той  подчерта, че ще продължава да работи за изпълнение на дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие, на заложените конкретни мерки и действия в плановете за действие на общините на територията на областта за реализирането им, проблемът със заетостта и намаляването на процента на безработицата ще бъде негов приоритет. Венцеслава Генова, началник на РУО- Варна  представи проекта за държавен план - прием по професии за учебната 2020/2021 г., който е изготвен въз основа на проведени срещи-разговори с представители на общинските администрации и бизнеса. Предложенията са  съобразени с демографските особености, очакванията на пазара на труда и са насочени към подобряване на бизнес средата, разкриване на нови работни места и профилиращите отрасли в структурата на икономиката за област Варна. ...

Новини:06.02.2020г.

Посещение на Министъра на образованието и науката

Красимир Вълчев в област Варна

На 03.02.2020г. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети община Долни чифлик. Той бе придружаван от народния представител Таня Петрова, от г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител на област Варна с ресор „Образование“ и от началника на РУО - Варна Венцеслава Генова.
Министърът на образованието и науката се срещна с колектива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Старо Оряхово и на ДГ „Мечо Пух“ в гр. Долни чифлик. На форума, организиран от кмета на общината - г-жа Красимира Анастасова, министър Вълчев разясни политиката на ресорното му ведомство и как експертите смятат да повишат нивото на образование в по-малките населени места на страната

Новини: 28.01.2020г.

КОРАБИ ОТ ВТОРАТА ПОСТОЯННА ПРОТИВОМИННА ГРУПА НА НАТО СА НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ВАРНА

От 25 до 27 януари 2020 г. на посещение във Варна са корабите от Втората постоянна противоминна група на НАТО (SNMCMG 2). В състава на групата са кораби от ВМС на Румъния (ROS CONSTANTIN BALESCU), ВМС на Германия (FGS FULDA), ВМС на Турция (TCG AKCAY) и ВМС на България базов миночистач „Прибой”.
Областният управител бе домакин на протоколно-представителната група с Командир на групата кораби е капитан ІІ ранг Валентин Влад, командир на румънския минен заградител CONSTANTIN BALESCU – капитан ІІ ранг Даниел Георма, командир на турския минен ловец AKCAY – капитан ІІІ ранг Селим Бахчекапълъ, командир на германския минен ловец FULDA – капитан ІІІ ранг Марио Беверт и командир на българския базов миночистач „Прибой” – капитан ІІІ ранг Христо Гинев.

Целта на съвместното плаване на корабите от Алианса е да се подобри оперативната съвместимост и подготовката на многонационалното съединение при прилагане на процедурите и стандартите на НАТО, да развие военната готовност на участващите сили и да допринесе за морската сигурност в Черно море.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване