Областен управител на област
с административен център Варна:

Марио Смърков

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Изявление: 10.01.2022г.

По повод  постъпил сигнал от медия на 07.01.2022 г. за наличие на паднали каменни късове около скалния масив по пътя в местността „Перчемлията“ в град Варна и изнесени впоследствие недостоверни и непълни данни, Ви предоставям следната информация:
Независимо, че поддържането на пътни участъци не е в компетентността  на областния управител на Варна,  предвид установения висок обществен интерес, на 07.01.2022г. е разпоредена и извършена съвместна проверка от служители в Областна администрация Варна и ОПУ на АПИ Варна. При обхода на посочения участък не е установено наличие на паднали каменни късове и /или клони от дървета, препятстващи преминаването с автомобили.
След извършена служебна проверка  в информационната система на СГКК е установено, че посочения участък е с местоположение гр. Варна, р-н „Приморски“, Природен парк „Златни пясъци“, м.к.к. „Чайка“, собственост  на имота е Държавно лесничейство - Варна.
Цитираният по-горе участък не фигурира в пътната мрежа на ОПУ на АПИ Варна, т. е не е част от републиканската пътна мрежа и поддържането му не се осъществява от ОПУ на АПИ Варна.
Изпратени са писма до община Варна, Държавно лесничейство- Варна и ОПУ на АПИ - Варна с искане за произнасяне  кой поддържа проверявания пътен участък;  дали са получавани сходни сигнали и  предприемани ли са действия за изчистване на паднали каменни късове и / или части от дървета; коя институция отговаря за обезопасяването на скалния масив; каква дейност възнамерява да извърши в тази връзка.

Отделно от горното, изискано е незабавно поставяне на предупредителни табели, определящи участъка като опасен.

Обръщение: 24.12.2021г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЩАСТЛИВА НОВА 2022 ГОДИНА!
НОВАТА ГОДИНА ИДВА С НАДЕЖДА - ПО-ЖИВА И СИЛНА ОТ ВСЯКОГА!
НЕКА Я ПОСРЕЩНЕМ С ВЯРА И ОПТИМИЗЪМ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ПО- ДОБРА И ЩЕДРА КЪМ НАС!
НЕКА СА ПЪЛНИ СЪРЦАТА НИ С ДОБРОТА, С ОБИЧ И СЪПРИЧАСТНОСТ!
НЕКА СА ПЪЛНИ ДОМОВЕТЕ НИ СЪС СПОКОЙСТВИЕ, С ЛЮБОВ И РАЗБИРАТЕЛСТВО!
НЕКА ТЕЗИ ПРЕКРАСНИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ - СИМВОЛ НА  НАДЕЖДАТА И РАЖДАЩОТО СЕ ДОБРО НАЧАЛО, ДА ОТВОРЯТ ПЪТ НА БЛАГОРОДНИТЕ И ДОБРИТЕ ПОМИСЛИ  И  СМЕЛИ ИДЕИ!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
НАЙ-СЪРДЕЧНО ВИ ПОЗДРАВЯВАМ С НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ СВЕТЛИ И ХУБАВИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ, ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ, УСПЕХ И ДУХОВНО СЪВЪРШЕНСТВО  ПРЕЗ НОВАТА 2022 ГОДИНА!
ДА Е МИРНА, УСПЕШНА И БЛАГОСЛОВЕНА!
НЕКА ТЯ ДА БЪДЕ ЕДНО ДОБРО НАЧАЛО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!

МАРИО СМЪРКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

 

Новини:20.12.2021г.

Областният управител на Варна се срещна с Н.Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа, Извънреден и пълномощен Посланик на Монголия в Република България.

На 20 декември 2021г., в Областна администрация Варна гостува Н.Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа, Извънреден и пълномощен Посланик на Монголия в Република България. В рамките на първото си работно посещение в  морската столица съвместно с областния управител Марио Смърков обсъдиха възможностите за възраждането на добрите традиции между Монголия и България,  развитието на туризма, образованието, малкия и среден бизнес, засилване на икономическото сътрудничество между  двете държави.
Областният управител Марио Смърков представи пред  Н.Пр. икономическите възможности и забележителности на Варна и областта и  информира дипломата, че  регионът е изключително подходящ за туризъм поради близостта си до Черно море. Пристанище Варна е пресечна точка на няколко Европейски транспортни коридора и неговото кръстопътно положение го правя удобен логистичен мост между Европа и страните от Кавказкия регион, Близкия и Далечен изток. Коментирани бяха възможностите за организиране на съвместни туристически маршрути и промоционални събития, чието провеждане да бъде предшествано от проучване за интереса на  монголските граждани към Варненския регион.
Не на последно място акцент бе поставен и върху развитието на сътрудничеството в сферата на образованието. Н.Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа,  подчерта, че  за монголските студенти е изключително привлекателно обучението в българските университети, на национално ниво  има  подписано двустранно споразумение, което е изключително ефективно и предстои да бъде допълвано с още университети на територията и на гр. Варна. Двамата се обединиха около разбирането, че предоставянето на възможности за реализация на младото поколение е  важен основен приоритет.
Областният управител на Варна изрази готовност да съдейства за организирането на съвместни срещи с представители на туристическия бранш, висшите учебни заведения  и кметовете на общини от Варненска област с цел побратимяване с региони от Монголия.
Н.Пр. г-жа Лхагвасурен Саянаа, Извънреден и пълномощен Посланик на Монголия в Република България, благодари за гостоприемството и изрази увереност, че с днешната среща  се  поставя едно добро начало за бъдещо партньорство.

 
Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на център за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване