Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 17.08.2018г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на областен управител на област Варна, съвместно с президента на ВСУ „Черноризец Храбър имаме честа да Ви поканим да  открием образователна и експертно-консултантска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“  на тема „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“. Програмата се организира под патронажа на  Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК и със специалното участие на  г-н Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Форумът ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10 ч. до 13 ч. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ по приложената програма. Поканени са отговорни  представители на централната и местната власт, в това число кметове на общини, представители на български и чуждестранни фирми, неправителствени организации в тази сфера, преподаватели, докторанти, магистрати и представители на медиите.

Стоян Пасев                                                            Проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Областен управител на област                          Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“
с административен център
Варна

Програма на събитието

Новини: 10.08.2018г.

Областният управител домакин на работна дискусия на Председателят на Държавната агенция за Метрологичен и технически надзор Петър Горновски и кметове на общини.

От 84 на брой язовири в област Варна, 62 се нуждаят от ремонт, а 8 от спешен ремонт. Това заяви във Варна председателят на Държавната агенция за Метрологичен и технически надзор Петър Горновски. Той участва в работна среща с Областния управител,кметове на общини и представители на РИОСВ, РЗИ, ПБЗН,Басейнова дирекция „Черноморски район“ във връзка с промените в Закона за водите. Законът предвижда още и създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което ще е отговорно за комплексното управление на язовири публична и частна държавна собственост. Акцент в дискусията беше процедурата, която дава възможност на общините, които стопанисват водоеми, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. До 7 октомври общините могат да заявят пред Министерството на икономиката дали ще прехвърлят на държавата собствеността върху водоеми, които не могат да стопанисват. Това може да става с решение на общинските съвети.
 Горновски посочи, че удължаване на този срок няма да има, а след изтичането му, общините, които не са реагирали, ще носят пълната отговорност за състоянието на язовирите.
 Докато заработи новото държавно предприятие, ремонтите на язовирите ще поеме новосъздаденото търговско дружество,  което е под управлението на икономическото министерство. Към него от държавния бюджет вече са прехвърлени 500 милиона лева, с които ще бъдат ремонтирани над 850  водоема на територията на страната, някои от които се нуждаят от спешен ремонт. По време на работната среща беше коментирана и предстоящата класификация на язовирите в страната по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите към областните управители. Целта е да се оптимизира контрола на различните видове водоеми и изискванията за тяхната експлоатация.

Новини: 10.08.2018г.

Областният  управител  награди  отличили  се  през годината  военни моряци

На 9 август 2018г. в Щаба на ВМС се проведе церемония по награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай Празника на Военноморските сили.
Със заповед на областния управител на Варненска област за проявен висок професионализъм, отлична тактическа и специална подготовка, и за постигнати високи резултати в изпълнение на служебните си задължения и по случай 139-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България, с грамоти и плакет бяха удостоени: Флотилен адмирал Георги Пенев Пенев – заместник-командир на ВМС; Мичман Тинко Добрев Димитров – флагмански старшина на ВМС; Мичман Георги Весков Иванов от военно формирование 38010-Варна; Старши матрос 2-ри клас Петър Сашев Алексиев от в.ф. 38920-Варна.
За съпричастност към съхраняване на историята и традициите на военния ни флот, подкрепа за развитието и разпространяването на морската идея и по случай 139 години от създаването на ВМС на Р. България командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев удостои  с Военноморски флаг г-н Стоян Пасев – Областен управител на област Варна, г-н Иван Портних – кмет на град Варна, Негово високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване