Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 19.02.2019г.

Варненци почетоха паметта на Васил Левски

Областният управител Стоян Пасев се поклони на възпоменателните чествания по повод 146 години от гибелта на Васил Левски. Бяха поднесени венци и цветя пред барелефа на Апостола в квартал "Левски"от зам.областен управител Илиян Карагьозов, последвано от общоградско поклонение със заупокойна молитва и полагане на венци и цветя с военен ритуал пред паметника на Васил Левски в Морската градина.

Цяла България прекланя глава пред живота и делото на Aпостола на българската свобода Васил Левски. Васил Левски се налага като лидер на ВРО, идеолог, организатор и ръководител на българското национално- освободително движение. Далновиден и талантлив организатор, той обобщава опита на революционното движение до този момент и пръв достига до съзнанието за необходимостта от предварителна подготовка чрез създаването на революционни комитети и пренасяне на центъра на организирането на националната революция в българските земи. Убеден демократ, Левски вярвал в силите на българите сами да извоюват своята свобода, защото „който ни освободи, той ще ни зароби“. Проповядва идеята за „свята и чиста република“, за общество и държава, в която всички „да бъдат напълно свободни там, гдето живее българинът – в България, Тракия, Македония“.

Новини: 12.02.2019г.

Постоянната комисия по заетост разгледа проект за Държавен план-прием по професии в област Варна за 2019/2020г. , равнището на безработицата и усвояването на средствата за субсидирана заетост за периода януари-декември 2018г.

Илиян Карагьозов, заместник-областен управител на Област с административен център откри първото редовно заседание за 2019г. на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Варна. В процеса на изпълнението на дейностите по подготовката на Държавния план- прием за учебната 2019/2020г., за реализиране на регионалните политики и постигане на по-висока ефективност на образователната среда Областна администрация Варна успешно си сътрудничи и взаимодейства с РУО Варна, общинските администрации, представителите на бизнеса и съсловните работодателски организации, подчерта заместник-областният управител и даде думата на  Борислав Михайлов, директор на дирекция „Регионална служба по заетост“ Варна да информира присъстващите за равнището на безработица във Варненска област. Отчетено бе, че безработицата за 2018 година е средно 3,8%, намалението е с 0,9 процентни пункта спрямо предходната година. ...

Новини: 08.02.2019г.

На 08 февруари 2019г. в Областна администрация Варна се проведе работна среща в изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по  обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Под ръководството на г-н Илиян Карагьозов, заместник-областен управител на Варна в Областна администрация Варна, се проведе работна среща за отчитане на резултатите за първия срок на учебната 2018 / 2019 г. в изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Отчетено бе, че в област Варна продължава добрата работа на сформираните за целта екипи, благодарение на съвместните действия на училищните ръководства, РУО, РДСП, ОД на МВР, ДРСЗ, отдел „Закрила на детето“ и общините


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване