Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Североизточен район

Области - 4
Общини - 35
Население - 966097 жители.
Територия - 14487,4 кв.км.
Център - гр. Варна

Новини - 11.08.2017

Работна среща на тема „Телекомуникации и радио-съобщения – разпространение на услуги“
Днес Областният управител Стоян Пасев бе домакин на работна среща на тема „Телекомуникации и радио-съобщения – разпространение на услуги“. На срещата присъстваха кметове и представители на общини в област Варна и Добрич, представители на мобилните оператори, на КЗП Варна, на български пощи, телевизии и радиа. Основна тема на срещата бе да се установят и обсъдят проблемите по предоставянето на услугите, най-вече за заглушаването на българските радиостанции от турските, които са с много по-големи мощности, и да се набележат основни мерки за преодоляването им. Тази среща е първа по рода си в областта и трета за България. На срещата Стоян Пасев набеляза основните проблеми и се взе решение до 25 август да се предостави  в администрацията информация от институциите относно проблеми свързани с предоставяне на: мобилни услуги; фиксирани телефонни услуги – в т.ч. универсална телефонна услуга;пощенски услуги – универсална пощенска услуга и други неуниверсални пощенски услуги на крайни потребители от областта; проблеми свързани с покритието на мобилните мрежи в населените места от областта;проблеми свързани с покритие на цифровото телевизионно разпръскване в населените места от областта;проблеми свързани с приемане на радиопредавателни станции в района на Черноморието и населените места от областта, както и проблеми с проникване на турски предавателни станции, особено през летния период. Следваща среща с цел набелязване на конкретни искания и мерки е предвидена за 1 септември.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Деловодство: +359 52 688 120
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч. Работно време на деловодството: от 09.00ч. до 17.00ч.