Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 08.07.2020г.

На 8 юли 2020г. в хотел Черно море, гр. Варна се откри международен семинар на тема „Работещите мигранти в Европа“

На откриването на международен семинар на тема: „Работещите мигранти в Европа“, организиран в рамките на проект по програма Еразъм + на Европейския работнически център EZA, присъства г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител на област Варна.
Работната програма предвижда обсъждане на широк кръг от въпроси, свързани с необходимостта да се подобри положението на работещите българи в конкретни индустриални сектори. Специално внимание е отделено на продължаващата емиграция на квалифицирани кадри от България, както и условията на труд на сезонните работници, които са примери за задълбочаващите се неравенства и ограничените синдикални и трудови права на работещите мигранти в Европа.

 

 

Новини: 26.06.2020г.

Във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 на територията на гр. Варна и областта, РЗИ Варна информира:

На 26 юни, в единния информационен портал, са отчетени 8 нови случая на лица от област Варна, с положителна проба за COVID-19. Новорегистрираните лица са предимно млади хора, на възраст от 18 до 53 години, работещи в различни фирми и офиси, без епидемиологична връзка между тях. От новите регистрирани случаи, един е жена на 52 г., хоспитализирана в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Света Марина“, останалите 7 – са на домашно лечение.
Общо за област Варна, до настоящия момент са регистрирани 61 лица с положителна проба за COVID-19, от тях 2 медицински лица, 2 деца на 3 год. възраст, 1 починал. Активните случаи са 35, от тях 8 са хоспитализирани, останалите са на домашно лечение.
През последните дни се очертава тенденция на нарастване броя на случаите, положителни на COVID-19, за област Варна, респективно на тази в страната.

РЗИ Варна препоръчва, населението да спазва стриктно противоепидемичните мерки – неструпване на хора на едно място, дистанция минимум от 1.5 м, използване на лични предпазни средства и дезинфектанти, отговорност за опазване на личното и обществено здраве.

Новини: 23.06.2020г.

Първо заседание на областна преброителна комисия Варна

На 19 юни  2020 г. в сградата на Областна администрация-Варна се състоя първото заседание на Областна преброителна комисия Варна. Тя е създадена със заповед № РД-05-534/09.06.2020 г. на Председателя на Националния статистически институт (НСИ), на основание чл. 9, ал.1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2021 година
Членовете на комисията са:

 • Председател: Петър Манчев - заместник областен управител на област Варна;
 • Секретар: Деян Славов - директор на Териториално статистическо-Североизток;
 • Надка Симеонова - секретар на община Аксакова;
 • Мария Анастасова - главен експерт ГРАО, община Белослав;
 • Стоянка Недева - главен експерт ЛБД, дирекция ИАО, община Варна;
 • Донка Йорданова - заместник кмет на община Девня;
 • Кинка Балинова - секретар на община Дългопол;
 • Стефка Христова - заместник кмет на община Провадия;
 • Надя Кулева - ръководител на ТЗ ГРАО - Варна.

По време на заседанието комисията прие Правилник за дейността си, както и утвърдени организационен план по подготовката и провеждането на Преброяване 2021, с подробен график по дейности и дати. 
Областната преброителна комисия ще има задължения, свързани с провеждане на преброяването в областта. Областната преброителна комисия:

 • съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на Централната комисия по преброяването (ЦКП);
 • предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта;
 • информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
 • приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област;
 • изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ.
Преброяването е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 години. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа - първият (22 - 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 - 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване