Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Кампания:

 

Тази година кампанията „Великден за всеки“
набира средства по банкова сметка
в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и

единствено за целите на кампанията

като титуляр е:

Български Червен кръст (БЧК)

Новини: 18.04.2018г.

Европейската комисия организира информационна визита в Брюксел за областните управители

България пое за пръв път, откакто е в ЕС, председателството на Съюза. Като ръководител на Съвета на Европейския съюз страната ни ще има възможност да изиграе важна представителна и посредническа роля. За мото България избра националния девиз "Съединението прави силата". 
Влизайки в лидерска позиция, България получава възможност да постави на преден план за преговори теми и инициативи от национален интерес. От друга страна обаче, тя трябва да действа като честен и безпристрастен посредник. Като приоритети на председателството страната определи бъдещето на Съюза, сигурност и стабилност, цифрова икономика и наблегна особено на развитието и свързаността на Западните Балкани.
Европейската комисия организира информационна визита в Брюксел за областните управители, която се състоя  в периода 15-17 април 2018г. Г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител на област Варна и другите участниците посетиха сградата на ЕК, където присъстваха на презентации за институцията и функционирането й, за процеса на взимане на решения в ЕС, както и за различни европейски политики и участваха в обсъждането на актуални теми.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Деловодство: +359 52 688 120
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване