Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 31.03.2020г.

Възможности за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и НОИ по електронен път, както и отлагане на такава в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение
С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Вие можете:

  • Да се възползвате  от отложените срокове до 14 дни след отмяна на извънредното положение;
  • Да се регистрирате по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) -  през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ – Държавна агенция Електронно управление“ чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. 
  • Да изпратите попълнени заявления до бюро по труда, чрез лицензиран пощенски оператор

За улеснение при ползването на Системата за сигурно електронно връчване е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Предоставена е онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв. Пълна информация за услугите на сайта на ДА ЕУ – Държавна агенция Електронно управление“
В краен случай, ако не можете да ползвате горните варианти и посетите бюрото по труда, за да се регистрирате като търсещо работа лице, то там можете да подаде на хартиен носител и заявление за обезщетение, което бюрото по труда по служебен път ще предостави на НОИ. ПРЕДВАРИТЕЛНО се запознайте с информацията и изискваните документи, публикувана на сайта на НОИ.

При този вариант следва да имате предвид, че ще се наложи да предвидите повече време, да носите изискваните документи и да спазвате мерките за безопасност. Обръщаме внимание, че сте длъжни даносите защитна маска, когато се намирате в закрити или открити обществени места - нареждане на здравния министър със Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г.

Новини: 17.03.2020г.

Община Варна обяви дарителска сметка

След запитвания от много граждани и фирми, които имат готовност да направят дарение на средства в подкрепа на мерките срещу разпространяването на COVID-19  за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи, препарати Община Варна обявява следната дарителска сметка:
Община Варна
BG49CECB97908462150000   ЦКБ АД
КОД 44 51 00 – ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА
КОД 44 52 00 – ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА

Средствата могат да бъдат използвани и за плащане на хранителни продукти и лекарства за хора, които са под карантина, включително за възрастни хора и хора с увреждания, които стоят вкъщи.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване