Областен управител на област
с административен център Варна:

Марио Смърков

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 08.08.2022г.

На, 06 август 2022г.  от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Варна, на основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс  се  проведоха консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район - Варна за насрочените на 2 октомври 2022г. Избори за Народно събрание, съгласно Указ №213 на Президента на Република България  и решение № 1198-НС/02.08.2022г. на ЦИК. Консултациите бяха водени от областния управител на Варна - Марио Смърков.  На тях присъстваха парламентарно представените партии и коалиции, както следва: коалиция „Продължаваме промяната“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, партия  „ДПС“, коалиция „БСП за България“, партия „Има такъв Народ“, коалиция „Демократична България- Обединение “  и партия „Възраждане“.   При направените предложения и дебати не беше постигнат консенсус за избор на председател и състав на РИК - ВАРНА. Поради тази причина, материалите, ведно с всички представени днес документи  се изпращат на Централната избирателна комисия за вземане на решение.

 

Новини: 19.07.2022г.

Районен център по трансфузионна хематология - Варна съвместно с Областна администрация - Варна организират акция по кръводаряване

Уважаеми дами и господа,
На 21.07.2022г. от 09.00 часа до 13.00 часа в сградата на Областна администрация Варна на ул. „Преслав“ № 26 ще се проведе акция по кръводаряване. Чрез кръводаряването ще бъдат обезпечени с кръв и кръвни продукти потребностите на пациентите от всички лечебни заведения на област Варна. На всеки кръводарител ще бъде предоставена подкрепително- тонизираща храна в размер на 8 /осем/ лева и служебна бележка за ползване на отпуск по чл. 157 от Кодекса на труда.
Изразяваме нашата благодарност и увереност, че ще се приобщите към високохуманната дейност.

Новини:11.07.2022г.

Заповед N:РД-22-7706-81 от 08.07.2022г. на Областния управител на област с административен център Варна за спиране на движението на моторни превозни средства в участъка от Втора буна до Рибарски плаж. /приложение/

 
Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на център за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване