Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Кампания:

 

Тази година кампанията „Великден за всеки“
набира средства по банкова сметка
в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и

единствено за целите на кампанията

като титуляр е:

Български Червен кръст (БЧК)

Новини: 16.03.2018г.

На 16 март 2018 г. в Икономически университет - Варна се проведе семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“

Семинарът се организира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за представители на научната и академичната общност, бизнеса и местните власти в Североизточен район на планиране.
Това събитие е част от инициативата на ОПИК 2014-2020, която предоставя възможност на научноизследователските организации от 6-те района за планиране в страната да кандидатстват през 2018 г. с проектни предложения от регионално значение за безвъзмездно финансиране по процедура „Изграждане на научни центрове“. Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.
Г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител приветства организаторите и участниците във форума, като подчерта важността на представянето на професионален опит, споделянето на добри практики, стимулирането и обединяването на интересите между научните организации, партньорството с бизнеса и местните власти и тяхното активно участие и подкрепа за създаване на регионален научен център, за постигане на по- добро насочване на публичните инвестиции в научноизследователската дейност в региона.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Деловодство: +359 52 688 120
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване