Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини:12.11.2019г.

В Областна администрация Варна бе учреден консултативен съвет за средно професионално образование

По инициатива на г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител на област Варна, на 12.11.2019 г. в  Областна администрация Варна, бе учреден първият за страната съвет за средно професионално образование. Областният консултативен съвет за средно професионално образование е обществен експертно-консултативен орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на националната политика за развитие на средното професионално образование на територията на област Варна
Съвместната работа на средните и професионалните училища, бизнеса, местната и държавната власт е с цел подготовка на младите хора за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като се създават условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.

Новини:08.11.2019г.

18-то издание на "Мениджър за един ден“ под надслов "Вдъхнови бъдещето“ се проведе и в Областна администрация Варна

В инициативата на Джуниър Ачийвмънт България "Мениджър за един ден“, на 7 ноември 2019г., в Областна администрация Варна се включиха четири ученички от Варненската търговска гимназия и един студент от Медицински университет Варна, като заеха позицията на заместник областен управител. Младите хора проявиха интерес към спецификата на работа на областния управител и заместниците му, както и на областната администрация. Запознаха се  с дейността и услугите, които се предоставят във фронт – офиса на институцията. Всички те получиха сертификати за участието си в "Мениджър за един ден“, които връчи лично г-н Стоян Пасев- областен управител на област Варна и книга за спомен „Губернатори и окръжни управители на Варна 1878 – 1934г.“, връчена им от г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител и символичен домакин на събитието.
Инициативата е в синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат представа за реалния живот. Реализирайки на практика своята социална отговорност, домакините потапят своите "мениджъри за един ден“ в работното си ежедневие, показват им как функционира техният сектор отвътре и ги вдъхновяват да открият своето професионално призвание.

Новини: 06.11.2019г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ ОФИЦИАЛНО  ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ.

Днес, 5 ноември, кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов, първи от общините в Област Варна, встъпи в длъжност. На тържественото заседание на новоизбрания Общински съвет-Белослав, съгласно дневния ред, клетва положиха кметът на Община Белослав и общинските съветници. Заедно с тях това сториха и новите кметове на с. Езерово, Магдалена Ганева, на с. Разделна – Галин Георгиев и на с. Страшимирово – Калоян Николов.
Гости на тържествената церемония бяха областният управител на Варна Стоян Пасев,  бившият Председател на Общински съвет – Белослав – г-н Живко Димитров, Любомир Роев, служители от общинска администрация и жители на община Белослав.
Стоян Пасев поздрави новоизбраните кметове и общински съветници, пожела им успешен мандат и осъществяването на видими резултати в община Белослав.
По традиция за председателстващ заседанието бе предложен най-възрастният сред общинските съветници – Недялко Либчев. Общинският съвет избра комисия, която да проведе избора на новия председател. Предложенията за председател на Общинския съвет бяха  - Валентина Христова  и Симеон Иванов.
За председател на Общински съвет - Белослав бе избран Симеон Иванов, спечелил доверието на 11 общински съветници....


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване