Областен управител на област
с административен център Варна:

Стоян Пасев

Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365
по- подробно.

Новини: 15.11.2018г.

Морски клъстър България организира „Ден на сини кариери“ на 15 ноември 2018 г. в Юнашки салон, гр. Варна

Събитието е част от европейски проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР) и се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет - Варна и Колеж по туризъм - Варна. Заинтересованите от подготовката на квалифицирани кадри за секторите на „Син растеж“, от преодоляването на пропуските и различията в уменията им, обединяват усилия за превръщане на "синята кариера" в по-привлекателна за младите хора в региона - ученици, студенти и дипломирани специалисти, работещи в „синята икономика“, в други сектори, както и временно безработни.
Професионалисти от страната и чужбина ще представят пред аудиторията перспективи и изисквания на бизнеса за упражняване на професиите от „синята икономика“ при използване на съвременни технологии и ще очертаят възможностите за кариерно развитие в четири важни за региона на Източно Средиземноморие и Черно море сектори от „Син растеж“ : морски транспорт (корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт), круизен туризъм, морски аквакултури и добив на нефт и природен газ от морето. Участниците ще имат възможност да се запознаят с предложенията на образователни институции и квалификационни центрове за обучение по специалности и програми, свързани със „сините сектори“, да се срещнат и проведат разговори с представители на фирми, търсещи кадри. Студенти и преподаватели от Морски Университет- Констанца ще вземат участие в събитието и ще обменят опит с българските си колеги.
На откриването на форума присъства г-н Илиян Карагьозов – заместник-областен управител, който поздрави организаторите и участниците в Деня на сини кариери от името на г-н Стоян Пасев - областен управител на област Варна, като подчерта значението му за кариерното  развитие на младите хора в морската икономика и им пожела на добър час!

Новини: 13.11.2018г.

На, 12.11.2018г.(понеделник), Областният управител на област с административен център – Варна откри четиридневното обучение по Планове за устойчива градска мобилност на общински служители, организирано от Клуб УРГО, в качеството си акредитиран от ЕК Национален координатор по Градска мобилност и контактна точка по SUMP (Планове за устойчива градска мобилност – ПУГМ) за България, съвместно с Община Варна. Целта е да се повиши капацитетът на общините за работа по проекти, свързани с мобилността и да се улесни разработката на ПУГМ, за да може градовете да се възползват пълноценно от програмите, финансирани от европейските структурни фондове. Областният управител е избран за представител на България по мобилност в Европейската Комисия.


Новини: 12.11.2018г.

Днес 12.11.2018г., в хотел „Черно море“, Областният управител на област с административен център – Варна откри международно събитие на тема „Потенциал за развитие на човешките ресурси в Черноморския регион“.  Конференцията се организира от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), като водеща организация по проект  “eNEET Rural : Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малки общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият гранд за младежка заветост. Ще се разгледат два панела:
Панел I: Потенциал за развитие на човешките ресурси в региона на база клъстерния подход и международното сътрудничество.
Панел II: Взаимодействието между заинтересованите институции за устойчиво развитие на човешките ресурси в региона – добри практики.


Телефони:| +359 52 688 222 | Факс: +359 52 632 365 | Звено за административно обслужване: +359 52 688 120 | e-office@vn.government.bg |
е-Контакти: governor@vn.government.bg | Официален адрес: www.vn.government.bg |
Адрес: гр. Варна, 9000, ул. "Преслав" № 26, Областна администрация Варна

Работно време на администрацията:
от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30 до 17.30ч., Работно време на звеното за административно обслужване: от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване